• PRZEWODNIK PO METODZIE
• DIAGNOZA
• PRZEBIEG TRENINGU SŁUCHOWEGO
• EFEKTY TERAPII

EFEKTY TERAPII

Efekty terapii możliwe do osiągnięcia:

poprawa w zakresie umiejętności szkolnych: czytania, pisania,
zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych,
lepsze zapamiętywanie informacji przekazywanych drogą słowną,
poprawa koncentracji i uwagi,
wzbudzenie motywacji do komunikowania się,
poprawa w zakresie posługiwania się mową, lepsza kontrola głosu,
szybsze tempo przetwarzania informacji słuchowych,
zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki oraz inne bodźce sensoryczne,
poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
zmniejszenie problemów motorycznych, poprawa równowagi,
zwiększenie motywacji do nauki i działania,
skuteczniejsze radzenie sobie z emocjami i stresem,
lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału.

Należy pamiętać, że system nerwowy potrzebuje czasu na zintegrowanie i "przetworzenie" tego czego się „nauczył” podczas treningu słuchowego. Dlatego też efekty terapii nie muszą pojawić się natychmiast po jej zakończeniu. Niekiedy potrzeba dłuższego czasu, aby zauważalne były wyraźne zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Natomiast osiągnięte rezultaty są trwałe.

 
 
 
 
HOME | METODA TOMATISA | METODA JOHANSENA | INTEGRACJA ODRUCHÓW INPP | O MNIE | KONTAKT
Copyright © Gabinet Terapii i Rozwoju "BALANCE" Nowy Sącz. Realizacja: Verakom - projektowanie stron Nowy Sącz