INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA (IAS)


Metoda Johansena jest zbliżona do metody Tomatisa, a w wielu miejscach korzysta z osiągnięć i założeń francuskiego profesora.
Różni się jednak sposobem realizacji samego procesu terapii.

Trening Uwagi Słuchowej wg metody A.A. Tomatisa
realizowany jest w oparciu o zestaw specjalistycznego sprzętu. Terapia przebiega w gabinecie pod nadzorem i kontrolą terapeuty posiadającego certyfikat uprawniającego do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii.
Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS realizowana jest w warunkach domowych zgodnie z przygotowanym, indywidualnym programem. Do prowadzenia tej formy terapii nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Wymaga jednak dużo większej dyscypliny i konsekwencji w realizacji programu terapeutycznego jeśli oddziaływanie ma przynieść oczekiwany skutek.

Założenia Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Została stworzona przez K. Johansena - duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

Stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester - twórców metody Integracji Odruchów INPP - www.inpp.org.pl


Zalecana jest w terapii z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:
z opóźnionym rozwojem mowy,
z dysleksją, problemami szkolnymi,
z ADHD,
z zaburzoną koncentracją uwagi,
z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
z porażeniem mózgowym,
z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
z małymi dziećmi (od 3 roku życia),
z osobami z autyzmem,
z Zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi.


Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na wywiadzie, obserwacji, badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej (test dychotyczny) - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.


Terapia - na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez 6 dni w tygodniu (bardzo ważna jest systematyczność - od niej zależą efekty terapii).

Cały program trwa 6 - 18 miesięcy (w zależności od postępów i systematyczności pacjenta), dzieci najczęściej potrzebują 9- 10 miesięcy. Postępy są kontrolowane przezterapeutę co 6 - 8 tygodni, wtedy podejmowane są decyzje o ewentualnej zmianie płyty. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchanych płyt.


Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:
zdolność utrzymania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
czytanie,
rozumienie mowy,
artykulację,
 komunikację,
samoocenę,
harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
utrzymanie uwagi,
koordynację ruchów,
motorykę.


Więcej informacji na temat Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena
na stronie www.johansen-ias.pl

 
 
 
 
HOME | METODA TOMATISA | METODA JOHANSENA | INTEGRACJA ODRUCHÓW INPP | O MNIE | KONTAKT
Copyright © Gabinet Terapii i Rozwoju "BALANCE" Nowy Sącz. Realizacja: Verakom - projektowanie stron Nowy Sącz