• PRZEWODNIK PO METODZIE
• DIAGNOZA
• PRZEBIEG TRENINGU SŁUCHOWEGO
• EFEKTY TERAPII

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA

Metoda Treningu Słuchowego Metodą Tomatisa ma na celu pomóc dzieciom, u których przebieg procesów czynnego słuchania czyli uwagi słuchowej nie jest w pełni prawidłowo rozwinięty. Oznacza to, że u dzieci u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia.

Do tej grupy zaliczamy dzieci, u których stwierdzono:
zaburzenia pamięci, uwagi i koncentracji,
nadwrażliwość na dźwięki lub słabe reagowanie na nie,
zaburzenia mowy /jąkanie, opóźniony rozwój mowy/,
centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego,
trudności szkolne /w tym dysleksja, dysgrafia/,
autyzm, Zespół Aspergera,
ADHD,
trudności rozwojowe motoryki dużej i małej,
problemy związane z Zespołem Downa, porażeniem mózgowym,
wcześniactwem,
zaburzenia integracji sensorycznej,
niedojrzałość emocjonalna, trudności w kontaktach społecznych,   stresy i lęki dziecięce.


Metoda skierowana jest również do osób dorosłych, które zauważają u siebie objawy przepracowania, zmęczenia, kłopoty z koncentracją, zapamiętywaniem.


Gabinet Treningu Słuchowego „BALANCE” oferując Metodę Tomatisa pracuje ściśle według zasad opracowanych przez prof. Tomatisa.
Praca na licencjonowanym sprzęcie.
Trening uwagi słuchowej opracowywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wcześniej przeprowadzanych    testów   uwagi i lateralizacji słuchowej.
Praca z mikrofonem - czyli czynny udział osoby przechodzącej trening słuchowy - to kolejny bardzo ważny element metody.
W trakcie terapii wykorzystywany jest także nagrany i odpowiednio przetworzony głos mamy. Daje to dziecku możliwość   ponownego "słuchania" głosu mamy z okresu płodowego. Jest to szczególnie ważne dla dzieci z problemami natury   emocjonalnej, nadpobudliwość lub "zamknięcie się w sobie".
Rzetelny terapeuta - odpowiednie szkolenie, odbyta praktyka i certyfikat otrzymany od bezpośredniej asystentki Alfreda   Tomatisa.

 
 
 
 
HOME | METODA TOMATISA | METODA JOHANSENA | INTEGRACJA ODRUCHÓW INPP | O MNIE | KONTAKT
Copyright © Gabinet Terapii i Rozwoju "BALANCE" Nowy Sącz. Realizacja: Verakom - projektowanie stron Nowy Sącz