• PRZEWODNIK PO METODZIE
• DIAGNOZA
• PRZEBIEG TRENINGU SŁUCHOWEGO
• EFEKTY TERAPII

DIAGNOZA

Trening słuchowy poprzedzony jest testem uwagi i lateralizacji słuchowej.

Badanie to jest przeprowadzane za pomocą odpowiednio skalibrowanego audiometru, test pozwala ocenić i rozpoznać problemy związane z analizą dźwięków i określić ucho dominujące. Wynik przedstawiony jest jako wykres, który obrazuje nie tylko poziom potencjału ucha jeśli chodzi o uwagę słuchową, ale też ujawnia wszystkie nieprawidłowości na poziomie percepcji i analizy dźwięku.


Test uwagi i lateralizacji słuchowej obejmuje następujące procedury:
badanie przewodnictwa dźwięków drogą powietrzną (od 8000Hz do 125 Hz)
badanie przewodnictwa dźwięków drogą kostną (od 4000 Hz do 250 Hz)
badanie i ocena lokalizacji dźwięku (drogą kostną)
test selekcji dźwiękowej (badanie umiejętności rozróżniania wysokości dźwięków)
test lateralizacji słuchowej (określenie dominacji ucha)

W przypadku dzieci przeprowadzany jest też wywiad dotyczący przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz informacji o przebytych chorobach.
Analizowana jest też dostarczona dokumentacja pedagogiczna, psychologiczna i medyczna.

Na podstawie wyników testu i wywiadu opracowuje się indywidualny program terapeutyczny ściśle dostosowany do potrzeb dziecka.

 
 
 
 
HOME | METODA TOMATISA | METODA JOHANSENA | INTEGRACJA ODRUCHÓW INPP | O MNIE | KONTAKT
Copyright © Gabinet Terapii i Rozwoju "BALANCE" Nowy Sącz. Realizacja: Verakom - projektowanie stron Nowy Sącz