• OPÓŹNIENIE NEUROZWOJOWE - SYMPTOMY
• DIAGNOZA I PROGRAM
• OPIS ODRUCHÓW
 

OPÓŹNIENIE NEUROROZWOJOWE - SYMPTOMY

U wielu dzieci z trudnościami w uczeniu się można zaobserwować opóźnienie neurorozwojowe związane z obecnością niezintegrowanych odruchów pierwotnych, które negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny uczniów.

Według definicji przyjętej przez INPP opóźnienie neurorozwojowe jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Wykazano także że nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994,Goddard Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.


Program Integracji Odruchów został opracowany przez Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych. Jego twórcami są dr Peter Blythe i dr Sally Goddard - Blythe.


Program skierowany jest do dzieci z:
Dysleksją;
Dysgrafią;
Dysortografią;
Zaburzeniami koncentracji uwagi;
Nadpobudliwością w tym z ADHD;
Zaburzeniami koordynacji;
Trudnościami w czytaniu i pisaniu;
Dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi;
Zespołem Aspergera;
Obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej;
Opóźnionym rozwojem mowy.


Jeśli obserwują Państwo u dziecka niżej wymienione zachowania, wówczas sugerujemy wypełnienie kwestionariusza wstępnego.

Jeśli otrzymacie Państwo wysoki wynik z kwestionariusza zalecamy wykonanie pełnej neurorozwojowej diagnozy dziecka przy pomocy baterii testów INPP, a na jej podstawie opracowanie szczegółowego programu indywidualnej terapii.

Symptomy i objawy - co powinno zwrócić uwagę rodzica:

Brak lub nieprawidłowy wzorzec pełzania i/lub raczkowania;
Zbyt wczesne lub zbyt późne chodzenie;
Nieadekwatne reakcje na bodźce (światło, dźwięk, dotyk);
Moczenie nocne powyżej 5 roku życia (jeśli wykluczono przyczyny medyczne);
Obniżona sprawność fizyczna (trudności z nauką jazdy na rowerze, pływania, trudności z łapaniem piłki );
Choroba lokomocyjna;
Problemy z przekraczaniem linii środka;
Szybkie i łatwe rozpraszanie się, brak koncentracji uwagi;
Zła postawa (chodzenie na palcach, garbienie się, siadanie na ugiętej nodze podczas pisania, siad W);
Podczas pisania pokładanie się na ławce, podpieranie głowy drugą ręką, zakrywanie oka ręką lub włosami;
Nie potrafi usiedzieć przez dłuższy czas w miejscu, powstrzymać się od mówienia i wydawania odgłosów;
Wyłącza się w trakcie zajęć, pogrąża w myślach;
Nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji;
Powyżej 8 roku życia przestawia litery, słowa, liczby;
Ma nieustaloną lateralizację powyżej 8 roku życia;
Popełnia liczne błędy w trakcie przepisywania;
Przepisuje tekst z tablicy w wolnym tempie;
Ma trudności z czytaniem;
Ma obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową;
Niepokoje, lęki, wycofanie w sytuacjach społecznych.

 
Wstępny kwestionariusz dziecięcy INPP
Badania opublikowane w czasopiśmie naukowym The British Journal of Occupational Therapy w październiku 1998 wykazały, że wynik 7 razy tak bądź więcej w poniższym kwestionariuszu stanowi wskazanie do dalszych badań.
1. Czy w najbliższej rodzinie występowały trudności z uczeniem? TAK/ NIE
2. Czy w czasie ciąży wystąpiły jakieś komplikacje? TAK/ NIE
3. Czy poród miał nietypowy przebieg, bądź był przedłużony z jakichkolwiek przyczyn? np. poród kleszczowy? TAK/ NIE
4. Czy Pani/Pana dziecko urodziło się przedwcześnie bądź po terminie (wcześniej niż 2 tygodnie przed terminem, bądź później niż 10 dni po terminie)? TAK/ NIE
5. Czy waga dziecka wynosiła mniej niż 2,27kg? TAK/ NIE
6. Czy Pani/Pana dziecko miało kłopoty z przyjmowaniem  pokarmu w pierwszych tygodniach życia? TAK/ NIE
7. Czy Pani/Pana dziecko było niezwykle wymagające w pierwszych 6 miesiącach życia?  TAK/ NIE
8. Czy Pani/Pana dziecko opuściło etap pełzania i raczkowania? TAK/ NIE
9. Czy Pani/Pana dziecko nauczyło się późno chodzić (w wieku 16 miesięcy, bądź później)? TAK/ NIE
10. Czy Pani/Pana dziecko nauczyło się późno mówić (zaczęło wymawiać frazy składające się z 2-3 wyrazów w wieku 18 miesięcy, bądź później)? TAK/ NIE
11. Czy Pani/Pana dziecko miało trudności z nauką ubierania, np. z zapinaniem guzików czy zawiązywaniem sznurowadeł w wieku 6-7lat? TAK/ NIE
12. Czy Pani/Pana dziecko cierpi na alergię? TAK/ NIE
13. Czy u Pani/Pana dziecka wystąpiły niepożądane reakcje na szczepionki? TAK/ NIE
14. Czy Pani/Pana dziecko ssało palec powyżej 5 roku życia? TAK/ NIE
15. Czy Pani/Pana dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną? TAK/ NIE
16. Czy Pani/Pana dziecku sprawia trudność odczytywanie godziny z zegara ze wskazówkami? TAK/ NIE
17. Czy Pani/Pana dziecko miało ogromne trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze? TAK/ NIE
18. Czy Pani/Pana dziecko erpiało na częste infekcje ucha, nosa, gardła na którymś z etapów rozwoju?  
19. Czy w pierwszych 3 latach życia Pani/Pana dziecko cierpiało na choroby, w których występowała wysoka gorączka, majaczenie czy konwulsje? TAK/ NIE
20. Czy Pani/Pana dziecku sprawia trudność łapanie piłki, wykonanie przewrotów, czy wyraźnie odstaje od grupy podczas zajęć wychowania fizycznego? TAK/ NIE
7 x TAK - wskazanie do programu
6 x TAK - należy dodatkowo przeprowadzić test na odruchy
4 - 5x TAK - być może dziecku byłby potrzebny udział w programie, wskazane wypełnienie dodatkowego kwestionariusza
2 - 3x TAK - dziecko nie kwalifikuje się do programu
 
 
 
 
HOME | METODA TOMATISA | METODA JOHANSENA | INTEGRACJA ODRUCHÓW INPP | O MNIE | KONTAKT
Copyright © Gabinet Terapii i Rozwoju "BALANCE" Nowy Sącz. Realizacja: Verakom - projektowanie stron Nowy Sącz