• OPÓŹNIENIE NEUROZWOJOWE - SYMPTOMY
• DIAGNOZA I PROGRAM
• OPIS ODRUCHÓW
 


DIAGNOZA I PROGRAM

Dzieci, które zostały po teście przesiewowym zakwalifikowane na terapię INPP, są badane za pomocą serii standardowych testów, oceniających:


Koordynację motoryki dużej oraz równowagę,
Schematy rozwoju ruchowego,
Aktywność móżdżka,
 Diadochokinezę (umiejętność wykonywania szybkich ruchów   naprzemiennych),
Występowanie nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych,
Funkcjonowanie okoruchowe (kontrola ruchów gałek ocznych),
Percepcję wzrokowa,
Integrację wzrokowo-ruchową.


Pełną diagnozę neurorozwojową można przeprowadzić dopiero, gdy dziecko wystarczająco współpracuje, aby możliwe było przeprowadzenie testów. Dlatego przyjmuje się, że dolną granicą wiekową, kiedy można dziecko zbadać pod kątem opóźnień neurorozwojowych jest wiek 5 lat i 6 miesięcy.

Wyniki badania diagnostycznego stanowią podstawę stworzenia indywidualnego programu ćwiczeń, które dziecko wykonuje codziennie pod nadzorem rodziców.
Ćwiczenia te trwają od pięciu do dziesięciu minut dziennie i wykonuje się je średnio od 12 do 16 miesięcy.
Co sześć lub osiem tygodni ocenia się postępy dziecka i dokonuje weryfikacji programu.


Program ma na celu usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA potwierdzają skuteczność stosowania programu ćwiczeń integrujących INPP.

 
 
 
 
HOME | METODA TOMATISA | METODA JOHANSENA | INTEGRACJA ODRUCHÓW INPP | O MNIE | KONTAKT
Copyright © Gabinet Terapii i Rozwoju "BALANCE" Nowy Sącz. Realizacja: Verakom - projektowanie stron Nowy Sącz